Uitslag enquete

Enquête in Middenwaard, Heemraden- en Schilderswijk maart 2013

Werkwijze

St. Buurtleren heeft Johannes Bosco gevraagd om leerlingen beschikbaar te stellen in het kader van activiteitendagen van het Johannes Bosco om op 2 momenten, in 2 verschillende situaties interviews af te nemen om de Stichting Buurtleren van gewenste informatie te voorzien. Aan dat verzoek is door de school met plezier voldaan. Ook is, alvorens we van start gingen, de enquête met leerlingen en docenten van Johannes Bosco besproken en op onderdelen aangepast.
De interviews zijn zowel in Middenwaard als enkele Heerhugowaardse wijken afgenomen:

 1. Op 9 maart hebben 14 leerlingen bij elk van de 8 ingangen van winkelcentrum Middenwaard winkelend publiek geïnterviewd over Buurtleren en
 2. Op vrijdag 15 maart hebben 3 klassen, met in totaal zo’n 75 leerlingen, in de Heemradenwijk en Schilderswijk mensen huis aan huis bevraagd.


Ervaringen

 • Middenwaard: Op zaterdagen lopen veel mensen in Middenwaard. Het was een leerzame ervaring om over de eerste aarzeling heen te stappen en mensen te vragen naar hun ervaringen. Eigenlijk best leuk om met mensen een gesprek aan te gaan over wat ze beweegt, wat zij zelf willen leren of aan anderen willen overdragen. Er waren natuurtalenten bij. Zie hiervoor dit filmpje op Buurtleren.nl
 • Op 15 maart hebben 3 medewerkers van Stichting Buurtleren een inleiding verzorgd in 3 klassen. Over wat Buurtleren is, hoe het werkt en wat er met de enquête wordt beoogd.
 • Er zijn ook rollenspellen gespeeld. Hierna zijn de 3 klassen naar de Heemradenwijk en Schilderswijk gefietst. In tweetallen hebben ze mensen huis aan huis geïnterviewd.
 • Terug op school zijn na de lunch de ervaringen uitgewisseld. Die varieerden van mensen die de deur meteen dicht gooiden tot mensen die leuke gesprekken met leerlingen aangingen. Algemene ervaring was dat mensen Buurtleren een goed initiatief vonden omdat het een bijdrage kan leveren om elkaar in de straat beter te leren kennen! En dat zou men wel leuk en nuttig vinden.
 • Sneeuw en koude wind zorgden er voor dat het middagbezoek aan Butterhuizen, Oostertocht en Stad van de Zon werd afgelast.

   

Uitkomsten

Met deze enquête wilde St. Buurtleren te weten komen wat mensen van Buurtleren vinden, wat zij eventueel willen leren en wat zij anderen te bieden kunnen hebben en of zij er voor willen betalen. Zowel in Middenwaard als in de 2 wijken kwamen de uitkomsten overeen.

 • Buurtleren is nog niet zo bekend. In de wijken was dit beter, omdat mensen in Middenwaard met Buurtleren kennis hebben gemaakt. Van alle geïnterviewden was 58% vrouw en 42% man.
 • Maar liefst 80% van alle 468 geïnterviewden vinden Buurtleren een goed idee. Zo’n 18% weet er nog te weinig van en heeft er geen mening over.
 • Van de geïnterviewden zegt 27% iets te willen aanbieden. Dit aanbod valt vooral in de hoofdcategorieën:
  • Moderne Vreemde Talen (o.a. Engels, Frans, Nederlands),
  • creatieve lessen (breien, schilderen, handvaardigheid),
  • muziek (gitaar, piano),
  • bewegen (dans, voetballes),
  • uiterlijke verzorging (opmaken, knippen),
  • tuinieren,
  • school en beroep (plannen, huiswerkbegeleiding)
 • Een vergelijkbaar aantal mensen (26%) wil in dezelfde categorieën iets van anderen leren.
 • Een behoorlijke groep (36%) is bereid er voor te betalen en een flinke groep (25%) laat het bedrag afhangen van het aanbod. De grootste groep (49%) wil het liefst iets gratis leren, een activiteit met iemand anders ruilen of heeft geen behoefte iets te leren.


Eindconclusie:

 • Buurtleren wordt door 80% van de respondenten als een uitstekend idee gezien. Een behoorlijke groep (27%) wil anderen iets leren en een vergelijkbare groep (26%) wil zelf iets leren.
 • Deze resultaten op basis van 468 interviews!! Stel je eens voor dat alle 50.000 Heerhugowaarders hetzelfde zou zijn gevraagd!! Wat een “buurtschat” zou hiermee dan zijn ontdekt!
BuurtNIEUWS

BUURTLEREN NIEUW
Lees meer...

BUURTLEREN NIEUW
Lees meer...

Flyer
Bekijk onze flyer
Lees meer...

Sjaal is uitgerold
Uitrol van Noord naar Zuid
Lees meer...

Uitrol Actie Shawl
Brei mee, geef je op
Lees meer...

Film Buurtleren
Nederland wereldland. Positief nieuws: Ontdek de wereldschatten!
Lees meer...

Van Harte ' De Mare Alkmaar' /Buurtleren
De Mare maakt kennis met BL
Lees meer...

Uitslag enquete
Uitslag enquete Middenwaard, Heemraden- en Schilderswijk
Lees meer...

Wat een leuk idee!
Markt, interviews
Lees meer...

Film Buurtleren
Bekijk de film over buurtleren.nl
Lees meer...

Nominatie Kern Met Pit 2013
Buurtleren nominatie Kern met PIT 2013
Lees meer...

Buurtleren App
Downloaden Tablet, Smartphone
Lees meer...

Buurtmeeting
Hoe werkt een buurtmeeting?
Lees meer...

Winnaar WMO Award HHW 2012
Buurtleren wint WMO Award HHW 2012
Lees meer...

Woonwaard/Buurtl.
Buurtleren gaat de wijk in
Lees meer...

Start
Hoe werkt buurtleren?
Lees meer...

Film Middenwaard
Actiedag en interviews 9 maart 203
Lees meer...

Interview UTwente
Buurtleren.nl brengt mensen bij elkaar!
Lees meer...

Sjaal is uitgerold
Uitrol van Noord naar Zuid
Lees meer...

Hoe werkt Buurtleren
Een film
Lees meer...

Doelen Actie Shawl
Brei mee, geef je op
Lees meer...


You LIKE us?
Vind je buurtleren een leuk initiatief? Steun ons door het te delen met je vrienden.
Facebook Twitter LinkedIN
Je kunt je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief


Samenwerking met:
Woonwaard

Leren in gemeente Heerhugowaard